Mönsterås satsar på att få invandrare i jobb

Långtidsarbetslösa invandrare erbjuds jobb i Mönsterås kommun. Genom ett projekt som drivs av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen försöker man bryta trenden med arbetslöshet och korta anställningar. Hittills har det gått bra för de 17 personer som deltar i projektet.
Sex personer har fått anställning, två praktiserar och kommer att bli anställda och två personer ska börja utbilda sig till hösten. Målet är att drygt hälften ska ha arbete när projektet tar slut i oktober.