Till attack för Silverdalen

En grupp ledande centerföreträdare i länet, med riksdagsledamoten Agne Hansson i spetsen, vill att det organiseras en "attackstyrka" i kampen för att pappersbruket i Silverdalen ska räddas
Centerföreträdarna hävdar att det vore en samhällsekonomisk katastrof att inte satsa mer på att rädda jobben i Silverdalen, innan all kompetens rinner ur företaget. De vill nu att en så kallad attackstyrka bildas i jakten på en fortsatt verksamhet i Silverdalen - i styrkan skulle representanter från länet, Hulsfreds kommun och professionella experter ingå.