Centern kräver fler bostäder i Vimmerby

Flera nya stora företagsetableringar är på gång i Vimmerby kommun och det kommer att behövas nya bostäder. I ett utspel på onsdagen krävde Centerpartiet 250 nya bostäder de närmaste fem åren, eftersom man räknar med att invånarantalet kommer att öka med sammanlagt 1000 personer.
I samband med utspelet krävde centerns länsriksdagsman, Agne Hansson, också ett slut på den dåliga socialdemokratiska bostadspolitiken för att stimulera byggandet. Hansson vill marknadsutsätta hyrororna och ta bort dubbelbeskattningen av hyreshus och momsen på bostadsföretag.