Kommun får kritik för självmord

Socialtjänsten i en kommun i länet kritiseras nu av länsstyrelsen för bristande tillsyn efter att en pojke i ett fosterhem i kommunen tagit sitt liv. Det skriver Östran idag. Pojken bodde på fosterhemmet i sex år, trots att han vid flera tillfällen bad att få flytta eftersom han inte trivdes. Han hävdade bland annat att han blev slagen av sina fosterföräldrar.
Kommunens socialtjänst hade bara två dokumenterade samtal med pojken under de sex åren på fosterhemmet - en tid som slutade med att tonåringen tog sitt liv. Länsstyrelsen skriver nu i en rapport att om samtalen skett oftare hade man kanske kunnat förhindra självmordet. Enligt socialdirektör Stig Lindahl saknas det troligen kompetens, resurser och rutiner i den aktuella kommunen.