Vårdare misstänks för övergrepp

En 88-årig man som bor på en avdelning på sjukhemmet i Vimmerby misstänks ha blivit utsatt för övergrepp av en vårdare. Enligt en anmälan som en semestervikarie på sjukhemmet har gjort, utsattes den 88-åriga mannen för både fysiska och psykiska övergrepp. Händelsen inträffade i slutet av juli och just nu är vårdaren avstängd från sitt arbete under 30 dagar medan händelsen utreds.
Den misstänkta misshandeln är också polisanmäld och från Vimmerby kommuns sida kommer man att låta hela personalen på sjukhemmet genomgå en utbildning i etik, moral och bemötande. Att det inträffade har lett till både polisanmälan och avstängning är ovanligt och inget som görs varje gång anmälningar om misstänkta övergrepp kommer in till landets kommuner.