Just nu

Eldningsförbud i hela länet

Eldningsförbud är utfärdat i hela länet. Brandrisken är mycket stor och det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och på villatomter.
Länsstyrelsen i Kalmar län har utfärdat eldningsförbudet som gäller från och med i dag och tills vidare. Grillning är tillåtet i särskilt anordnade grillar och man måste iaktta försiktighet. Den som vill göra upp öppen eld kan få tillstånd från den lokala räddningschefen.