Länsbon nykter och bältad

Trafikanterna i Kalmar län är, i jämförelse med trafikanter i andra län, nyktra, använder bilbältet och följer hastighetsgränserna. Det visar en ny undersökning som försäkringsbolaget Folksam har gjort.
Bolaget har jämfört antalet inrapporterade överträdelser när det gäller hastighet, bilbältesanvändning och nykterhet i trafiken från alla län i hela landet. Och Kalmar län hamnar långt ner på listan när det gäller den här typen av brott.