Öppet för breda politiska beslut i landstinget

När Socialdemokraterna lade fram sitt valmanifest för landstingspolitiken öppnade partiet också för fler partier än Miljöpartiet och vänstern att vara med och regera tillsammans med Socialdemokraterna, om valutslaget blir sådant. Enligt landstingsrådet Ulf Nilsson är partiet öppet både för ett mer formellt samarbete eller att man samarbetar och diskuterar kring olika sakfrågor.
I socialdemokraternas landstingvision kommer alla länets tre sjukhus att vara kvar, men de kommer inte ha samma inriktning som idag. För att skapa en effektivare vård vill partiet också fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten. Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på behandling eller operation, det säger landstingsrådet Anders Henriksson till P4 Kalmar. Socialdemokraternas åtta år vid makten har även präglats av ständiga underskott i budgeten, men enligt Ulf Nilsson är de tiderna över om man får nytt förtroende av väljarna. Målet är nå ekonomisk balans till årsskiftet i driftsbudgeten.