Höstterminen börjar med droginformation

Inför höstterminens start planerar högstadieskolorna i Kalmar förebyggande arbete för att förhindra narkotikaproblem bland unga. På Östra Funkaboskolan satsar man till exempel på att träffa eleverna som nu börjar årskurs sju och deras föräldrar. Vid träffarna kommer även kommunens fältsekreterare och polisen vara med.
Arbetet med samverkansprojektet "Kalmar mot droger", som främst syftar till att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar, fortsätter också.