Landshövdingen med på (m):s hemsida

Landshövding Sven Lindgren finns med på Moderaternas hemsida på Internet och det har väckt kritiska röster bland länsborna, det skriver Östran/Nyheterna i dag. Det är mycket ovanligt att en landshövding deltar i partipolitiskt arbete, men det är fullt tillåtet.
Men Sven Lingdren säger till Östran att han inte arbetar partipolitiskt. Däremot kan han inte garantera att presentationen på Moderaternas hemsida tas bort.