Information och hårdare tag i Västervik

Efter vårens knarkproblem på Västerviks gymnasium kommer skolan i höst att satsa än mer på information och diskussioner om droger och livsstilar. Dessutom blir det skärpta för olovlig frånvaro och rökförbud på hela skolans område.
Gymnasiechefen, Staffan Erlandsson, säger till P4 Kalmar, att informationsmöten kommer att hållas med samtliga i årskurs ett och deras föräldrar. I våras var flera elever på skolan inblandade i bruk och handel med ectasy och några elever förvisades från all undervisning under vårterminen.