Specialister på vårdcentralen

I framtiden ska allt fler kunna få specialistvård på den egna vårdcentralen istället för att behöva åka in till sjukhuset. En arbetsgrupp håller sen i vintras på att titta på hur hela länet skulle kunna få en närsjukvård som fungerar och det är ett av förslagen.
I slutet av året kommer arbetsinriktningen att vara klar och det kommer inte bara att handla om att få ut fler specialister på vårdcentralerna utan också t. ex om hur man ska kunna samarbeta bätttre med kommunerna.