Vite hotar fortfarande Idö

Idö Gästgiveri utanför Västervik riskerar fortfarande att få betala vite för att anläggningen inte är handikappanpassad. En hissanordning kommer att installeras i slutet av augusti, men från miljö-och byggnadsnämndens sidan anser man att det inte är tillräckligt snabbt för att undvika ett vite.
Om handikappanpassningen inte genomförs inom kort kommer länsrätten att döma ut vitet på 150.000 kronor.