Tomter klara för livsmedelskedjor

Västerviks kommun har tagit ytterligare ett steg närmare mot etableringen av fler livsmedelsföretag. Miljö-och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på tre tomter vid infarten till Västervik som skulle kunna användas.
Socialdemokraterna i nämnden är mycket positiva till fler livsmedelskedjor i Västervik. Däremot reserverade sig Vänsterpartiet mot förslaget med motiveringen att konsekvenserna för centrumhandeln måste utredas. Miljö-och byggnadsnämndens planförslag kommer nu att presenteras för berörda parter.