Fler asylsökande ger bostadsproblem

Antalet asylsökande i södra Sverige fortsätter att öka och Migrationsverket får allt svårare att hitta boende. I Migrationsverkets södra region, där Kalmar län ingår, har antalet asylsökande fördubblats och i slutet av året räknar man med att ha tagit emot 9.000 asylsökande.
Än så länge lyckas Migrationsverket hitta bostäder åt de asylsökande, men om utvecklingen fortsätter i samma takt kan det komma att bli bostadskris för verket.