Psykiskt sjuka tar tid för polisen

Varje månad sker 40 handräckningar.

Polisen i länet lägger mycket tid på att tvångshämta psykiskt sjuka och hjälpa till vid läkarundersökningar, så kallad handräckning. Det blir på bekostnad på polisens övriga jobb och gör i sin tur att de inte syns så mycket ute på gator och torg.

Enligt Tommy Brännström, enhetschef vid polisen i Kalmar finns det ingen annan som kan göra de här uppgifterna och han räknar i snitt att polisen har 40 handräckningstillfällen i månaden.

Det här är ett jobb som polisen inte kan välja bort utan är något myndigheten enligt lagen måste göra.