S stöttar inte V i hyresfrågan

Västerpartiet i Kalmar får inte med sig socialdemokraterna på att få det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem att dämpa sina hyreskrav i årets förhandlingar.

Men Vänsterns kommunalråd Bertil Dahl ser inte partiets agerande som ministerstyre trots att han som kommunalråd klampar in under pågående förhandlingar i ett kommunalt bolag.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Johan Persson, säger att för hans del vore det lika orimligt att gå in och påverka de här förhandlingarna som att blanda sig i lönerörelsen.