Salve säljs eller hyrs ut efter minus

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar beslöt på tisdagen att lämna ut sitt ägande i Salvestaden för försäljning. Beslutet om försäljning eller alternativet, att utarrendera medeltidsstaden, är en konsekvens av dålig ekonomi.

Underskottet för i år närmar sig 4,4 miljoner kronor. Det skriver Östran på onsdagen. Salvestaden ägs av ett kommunalt bolag tillsammans med fastighetsägare och Kalmar läns museum.