Fortsatt positivt intresse för Fanerdun

På tisdagen var det åter dags för ett informationsmöte kring etableringen av det kinesiska grossistcentrat i Kalmar som håller på att byggas. Många av besökarna var försiktigt positiva till satsningen.