Uteblivna svar om satsning kritiseras

På onsdagen samlades företagare och kommunala företagare som är intresserade av att få svar på frågor kring Fanerduns stora kinesiska satsning i Kalmar. Men svaren på de viktigaste frågorna uteblev. Torsten Jansson, VD för New Wave Group som står inför storsatsningar i Glasriket saknar besked om dom ekonomiska förutsättningarna hos Fanerdun.

Dagens seminarium blev en blandning av väckelsemöte och SF:s journalfilm där bakgrund och planer visades upp via tal och DVD-film textad på kinesiska men så många konkreta svar fick inte dom dryga 100 deltagarna som fyllde Stora festsalen på Stadshotellet.

- Jag hade förväntat mig mer siffror och lite mer information och lite mindre mission säger Torsten Jansson som inte fått fram en enda koncernbalansräkning.

- Det krävs entusiasm och kaptial. Det ena räcker inte. Det hade ju betytt jättemycket för vår satsning i Orrefors och Kosta om det här är rätt och genomförs så jag hoppas ju att det är det, fortsätter Jansson.

På mötet lyste däremot koncernchefen Jinxing Luo:s frustration över svenska regler igenom och han vädjade till deltagarna om hjälp för att skynda på satsningen.