Få praktikplatser för blivande snickare

”Gymnasieskolan Lars Kagg i Kalmar tar in för många elever till byggprogrammet”. Det anser arbetsgivarorganisationen Kalmar Läns Byggförening som menar att praktikplatserna nu tryter.

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att alla elever ska komma in på förstahandsvalet på gymnasiet och utbildningsplatserna på de yrkesförberedande programmen på Lars Kagg har utökats kraftigt.

2002 tog 32 elever in. I år togs 80 in. Nästa år planeras för 96 elever.

Kalmar Läns Byggförening anser att 50 hade räckt och befarar alltså att alla elever kommer att kunna få praktikplatser eller jobb framöver.