Sol och vind marginell energiproduktion

Det är mycket långt kvar till det gröna energisamhället där sol vind och vatten står för merparten av energiförsörjningen.

Det är sammanfattningen av Energi forum som hölls i Oskarshamn på onsdagen.

Det blir istället en fortsatt satsning på gas, kol, kärnkraft och vattenkraft för att säkerställa industrins krav på fortsatt trygg energileverans till ett rimligt pris.

De förnyelsebara energikällorna blir även under överskådlig tid bara marginella tillskott för de konsumenter som kräver grön el sa professor Lars Sjunnesson från energibolaget Eon efter att han avslutat onsdagens seminarier.