Körskolor behandlar invandrare dåligt

Många invandrare upplever att de blir dåligt behandlade av körskolorna i landet när de ska ta körkort. Därför har nu ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, beslutat att granska landets trafikskolor och Vägverkets trafikinspektörer.
Det är inte bara DO som fått ta emot allt fler skriftliga och muntliga anmälningar från invandrare. Även STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, har noterat anmälningar till sin egen reklamationsnämnd och då främst från kvinnor av utländsk härkomst. Lars Gustavsson som är ordförande i STR tror att det handlar mycket om kulturkrockar och att det brister i kommunikationen, inte att trafikskolorna skulle ha en ogin inställning till invandrare. Dessutom säger Lars Gustavsson att trafikskolor har rätt att säga nej till elever som inte fungerar.