Byggstoppet av konstmuséet blir dyrt

Byggförseningen av ett nytt konstmuseum i Kalmar, som stoppades den andra november efter ett överklagande, blir dyr. Huvudentreprenören Skanska har gjort klart att det kostar 200.000 kronor för varje månad som deras byggutrustningar står oanvända.

- En summa som kommer öka ytterligare, säger Sune Johansson som är Kalmar kommuns projektledare till SR P4 Kalmar.
Men Johansson hoppas att bygget är igång igen efter nyår och att stoppet därmed blir två månader.