Tvist kring Folkhälsocentrums hemvist

På torsdagen höll landstingsfullmäktige möte på Strand Hotell i Borgholm. En av tvistefrågorna var vänsterns förslag om att flytta på Folkhälsocentrum och lägga dessa resurser under en utvald vårdcentral, som skulle bli till ett samlat kunskapscentrum.

De borgerliga var kritiska till förslaget och menade att det förebyggande arbetet kring folkhälsa skulle stängas in i primärvården, och inte spridas vidare till andra verksamheter.

Vänsterpartiets landstingsråd Johnny Petersson höll inte med om kritiken. Han menade att lägga den förebyggande verksamheten just i primärvården skulle göra att det var närmare till praktisk vård, och på så sätt få positiva effekter.

Beslut i frågan väntas senare under torsdagen.