Landstingsblocken oense om hur ny forksningsstiftelse ska styras

På torsdagseftermiddagen, under landstingsfullmäktiges möte, debatterades landstingsmajoritetens förslag att skapa en forskningsstiftelse. Ett förslag som i grunden stöds av båda blocken, men där meningarna skiljer sig på ett par punkter.

Bland annat är blocken oense om vad forskningen ska handla om och hur den ska styras. Vänstermajoriteten anklagas av oppositionen för att styra forskningen för mycket politiskt, och de borgerliga har istället föreslagit att stiftelsen ska ledas av en oberoende styrelse.

Beslut i frågan fattas senare på torsdagen.