Brunnsvatten ska inventeras

Flera av kommunerna i Kalmar län, bland andra Västervik och Borgholm kommer att vara med i ett projekt från Socialstyrelsen som går ut på att få bättre kontroll och överblick över dricksvattnet i de många enskilda brunnarna.

 Projektet kommer att jobba med både registrering och provtagning och målet är att få mer kunskap om hur mycket uran, radon och arsenik det finns i vattnet.

Anders Fröberg på miljökontoret i Västervik säger att i kommunen finns en del radon i dricksvattnet och att ökad kunskap är bra.

Helen Penttilä miljöchef i Borgholms kommun säger att man på Öland har många fastighetsägare med enskild brunn, och många som har problem med dricksvattnet.