Kraftig brand i Borgholm

Vid femtiden igår eftermiddag upptäcktes en brand i reningsverket i Borgholm. Eftersom det fanns explosionsrisk och rökutvecklingen blev kraftig från byggnaden, så uppmanades alla i Borgholm att hålla dörrar och fönster stängda och stänga av eventuell ventilation under flera timmar igår kväll och i natt. Nu på morgonen meddelar räddningschef Lars Malmgren att branden är släckt och att alla tidigare varningar inte längre är aktuella.
Flera rädningstjänster från närliggande platser deltog i arbetet med att släcka elden och från början fanns det en risk att elden skulle sprida sig till en så kallad rötkammare som innehåller metangas, en gas med stor explosionsrisk. Tillförseln av metan stängdes dock snabbt av och branden var aldrig i närheten av kammaren. Reningsverket är nu helt utslaget och orenat avloppsvatten går rätt ut i Kalmarsund via en 700 meter lång tub. Idag är strömmarna i sundet svaga, trots det avråder man från kommunens sida från bad.