Just nu

Inget beslut om folkhälsohemvist

Landstingsfullmäktige som hölls i Borgholm kunde inte enas om att lägga in folkhälsofrågorna som en del av primärvården, alltså att dessa frågor skulle förläggas till en vårdcentral.

Den rödgröna majoritetens förslag renderade kraftig kritik från den borgerlgia oppositionen. Efter en hård debatt blev resultatet att frågan utreds vidare och kommer upp till beslut först i februari.

Fullmäktige klubbade också igenom åtta miljoner extra till kultursatsningar i länet, pengar som slussas till regionförbundet.

Ett enat fullmäktige beslöt också att satsa på en forskningsstiftelse i länet.