Flickmördare står inte ut i Västervik

Ulf Olsson, som dömts för två  flickmord i Skåne gör allt för att komma bort från Västervik, där han vårdas inom den slutna psykiatrin.

Olsson vädjar till socialstyrelsen att han ska förflyttas till S:t Sigrid i Växjö. Han hänvisar till att vården i Västervik helt enkelt är för dålig. Han anser sig utsatt för rena övergreppen av vårdarna i Västervik.

Ulf Olsson förbereder också en resningsansökan till Högsta domstolen, för att få en prövning om han är skyldig till de mord han dömts för.