Reningsverksbranden kan ge långvarigt stopp

Enligt preliminära resultat från den tekniska undersökning som gjorts efter branden vid reningsverket i Borgholm var det ett elfel som var orsaken till den kraftiga branden i går kväll. Enligt personal från Borgholms kommun som har gjort en första bedömning av skadorna inne på brandområdet så är läget värre än väntat.
Sent i eftermiddag hoppas man kunna göra en del provisoriska åtgärder och få igång viss rening av allt det avloppsvatten som nu pumpas direkt ut i Kalmarsund. Men det kan dröja veckor eller månader innan reningsverket fungerar helt normalt igen.