Utvecklingssamtal ska bota ohälsa

Centerpartiet presenterade i dag sina förslag på hur man ska kunna minska länsinvånarnas ohälsa. Bland annat vill centern att alla länsbor över 25 år ska erbjudas möjligheten att få så kallade hälsoutvecklingssamtal med råd och idéer om hur man kan förändra sin livsstil.
Vart femte år skulle man få komma på ett sånt samtal och satsningen skulle enligt Centerpartiet kosta nio miljoner kronor.