Predikade om brandvarnare

Nu väntas flera präster ta sitt ansvar för att försöka minska antalet bränder, som ju brukar vara många så här när julen närmar sig. Gullaskruvsprästen Staffan Holmqvist har redan lyckats få med brandvarnarna i sin predikan.

Brandskyddsföreningen har skickat en vädjan till landets biskopar om att det skulle ha stor betydelse om prästerna bad kyrkobesökarna kring advent att kontrollera sina brandvarnare.

Staffan Holmqvist, präst i Gullaskruv, har redan tagit upp tråden. Brandvarnaren var nämligen en av flera liknelser för den andliga förberedelsen i den vaksamhet och väntan som Staffan predikade om vid sin söndagsgudstjänst för en vecka sedan.

Han kan tänka sig att ta upp tråden igen i samband med att advent, han tycker det känns naturligt att brandskyddsföreningen vänder sig just till våra präster eftersom kyrkan och levande ljus hör ihop.