Dricksvattnet i Torsås och Kalmar ofarligt

Efter noggranna analyser av kalmar- och torsåsbornas dricksvatten meddelar idag Kalmar Vatten Aktiebolag att det inte är farligt att dricka vattnet.

Det var i samband med att länsstyrelsen hittade föroreningar vid den gamla Ångsågen i Vassmolösa som många blev oroliga för den närliggande Bottorpstäkten som förser Kalmar och Torsås med vatten skulle ha drabbats.

Dom prover som nu är klara visar visserligen små halter av ämnet pentaklarfenol men dom ligger betydligt under dom gränsvärden som finns.