Tummen upp för nytt psykvårdsprogram

Bland psykiatripersonal i länet mottas nu psykiatrisamordnare Anders Miltons slutbetänkande överlag positivt. Bland annat av Svante Bäck i Västervik.

Enligt Milton behöver landsting och kommuner 800 miljoner årligen de närmaste sju åren för att klara vården av psykiskt funktionshindrade, och det förslaget är en framgång menar Svante Bäck chefsöverläkare på psykiatriska kliniken i Västervik.

- Förutom att Milton vill ge oss mer pengar så innebär hans arbete också att han ger psykiatrin en positiv uppmärksamhet , och något som ska utvecklas, säger Svante Bäck. Vi har länge varit i strykklass och en mjölkko som man skurit ned på, men nu får vi en chans att ge en bättre vård, säger Svante Bäck till P4 Kalmar.