Stöd till drabbade skogsägare kan förlängas

De skogsägare som drabbades av stormen Gudrun bör ges möjlighet till återväxtstöd fram till och med år 2010 och stöd för föryngringar med lövskog på mindre än två hektar. Det är några av de förslag för att underlätta återväxtarbetet efter stormen Gudrun som Skogsstyrelsen på måndagen skickade till regeringen.

Efter stormen Gudrun den 8-9 januari 2005 skapades ett tillfälligt återplanteringsstöd till skogsägarna för att få de stormfällda arealerna återbeskogade så snart som möjligt.