Ny industrimark under luppen i Kalmar

Kalmar kommun ökar nu takten i arbetet med att få fram mer industrimark sen kinesiska företaget Fanerdun väntas köpa nästan all den mark som avsatts för industrier i Smedby.

Åke Petersson kommunens företagslots säger till SR Kalmar att man kommer påskynda arbetet med att få fram industrimark mellan Smedby och flygplatsen.

Området kan bli lika stort som det som säljs till kineserna i Smedby och kan bli klart nästa år. I juni planeras en ny väg där bli klar. Beslut väntas fattas av Kalmar kommunfullmäktige på måndagskvällen. 

De många företag som kräver mark redan idag försöker man hitta lösningar till på annat sätt. I Smedby finns 8000 m2 kvar. Också flygplatsområdet och privatägd mark kan bli aktuell.