Vajerräcken har sparat många liv

Nu kan Vägverket tydligt se att vajerräckena räddar liv i Kalmar län. Dödsfallen har minskat - inte minst på länets största väg. På E22 sattes vajerräcken upp för sju år sedan, och sedan dess har antalet döda och svårt skadade dalat. Från sju, åtta eller nio döda per år till enstaka fall.

Vägverkets trafiksäkerhetsingenjör i Kalmar, Lennart Ivarsson, säger till SR P4 Kalmar att de fortsätter att göra vägarna säkrare:
- Vi lovar att sätta så mycket mitträcke, sidräcke, bygga om korsningar och göra andra fysiska åtgärder men sedan är det din och min uppgift som trafikanter att vi ska hålla hastigheten, sitta bältade och köra nyktra i trafiken.

I höjd med Vimmerby finns v33, där vajerräcken ska sättas upp på de mest trafikerade bitarna, men också sidoräcken för att skydda från krockar med trädstammar som klyver rakt in i en personbil, också vid låga hastigheter.

v34 mellan Glahytt och Stora Aby kommer vajerräcken att sättas upp, liksom på nya v28 mellan Emmaboda och Karlskrona och v25 mellan Nybro och Kalmar, där räcken redan finns på sina håll.

136:an på Öland har varit hårt olycksdrabbad med flera dödsfall på kort tid, men där är det i första hand hastighetskameror som Vägverket ser som lösning.
- Hastighetskameror och vajerräcken betalar sig i längden och är en bra kombination, säger Lennart Ivarsson på Vägverket.