Hetsig flyktingdebatt i Kalmar

Ett boende för åtta ensamkommande flyktingbarn i Påryd fick fullmäktiges klartecken i Kalmar på måndagskvällen.

Sverigedemokraterna ville att ärendet återremitterades.

Sverigedemokraternas inlägg fick mötet att tända till. En rad företrädare från de etablerade partierna förfasade sig över deras människosyn.

-Det kan handla om tusentals knarklangare och våldtäktsmän och mördare, sa sverigedemokraten Lars Rosén i debatten.

Efter en lång diskussion ställde sig politikerna bakom kommunstyrelsens förslag med en reservation från sd.

- Det finns tillfällen då man kan vara stolt över att var Kalmarbo. Att en fråga om åtta barn kan få en så stor kraft visar på en oerhörd styrka i den här församlingen, sa socialnämndens ordförande Christina Magnusson (s).