Länets fornlämningar skadas

Mer än var tredje fornlämning i Kalmar län har skadats i samband med skogsavverkning och ännu fler skadas vid markberedning. En studie som Riksantikvarieämbetet gjort tillsammans med Skogsstyrelsen visar också att antalet skadade fornlämningar ökar.

Studien, som är en uppföljning av en undersökning från 1999, visar att antalet skador som uppstår på kända fornlämningar och fornlämningsområden totalt sett har ökat.

Vilken typ av fornlämningar som förstörs varierar från län till län. I Kalmar län är det främst förhistoriska gravar, lämningar av medeltida bebyggelse och lämningar av järnframställning som har skadats.