Minimalt hopp för glesbygden

Det ser allt sämre ut för den svenska glesbygden. Befolkningen fortsätter minska och de som bor kvar blir allt äldre samtidigt som allmän och kommersiell service försämras. Det visar Glesbygdsverkets årsbok för 2006 som presenteras för regeringen i dag.

Hoppet om att trenden med minskad befolkning ska vända är minimal. Glesbygdsverket slår bland annat fast att det är ”fel” personer som flyttar till glesbygden, folk som är 50 år och äldre. Och ett tydligt exempel på att den allmänna servicen skärs ned i glesbygden är att nästan 30 000 personer har mer än 30 minuters resväg till närmaste vårdcentral. En ökning med 5 000 personer.