Renoverat fartyg ger bättre sjöutbildning

Sjöfartshögskolans båt Calmare Nyckel har byggts om för 12 miljoner kronor och idag fick de första eleverna gå ombord på båten efter renoveringen. Båten har bland annat utrustats med helt andra motorer och den allra senaste elektroniken för manövrering och radarövervakning.
På Sjöfartshögskolan räknar man med att Calmare Nyckel kommer att användas betydligt mer än tidigare eftersom den nu har såväl utrustnig och utrymmen som håller högsta klass. Båten kommer att förtöjas nära den nya högskolebyggnaden vid Kalmar gästhamn.