Försäkringskassan erkänner fel

Det är inte acceptabelt att behöva vänta sju månader på pengar från Försäkringskassan. Det svarar Försäkringskassan själva i ett yttrande till Justitieombudsmannen JO efter en anmälan från en kvinna från Öland. Kvinnan fick trots påtryckningar inga sjukpengar i förebyggande syfte och gjorde en JO-anmälan.

Enligt Försäkringskassan berodde fördröjningen dels på tekniska problem och på att det inte fanns manuella rutiner eftersom ärendet var ovanligt och man beklagar det som hänt.