Halverat anslag till Kastlösa Stiftsgård

Framtiden för Stiftsgården i Kastlösa ser oviss ut. Växjö stiftsfullmäktige har i dag beslutat att nästan halvera anslaget för 2007. Efter en genomgång av stiftsstyrelsens förslag att minska anslaget, från begärda 2 miljoner kronor till 1.3 miljoner kronor, blev debatten lång.

Ett motförslag lades fram av centerns Mona Oscarsson där hon föreslog att Kastlösa skulle få de begärda 2 miljonerna och det blev votering, men stiftsstyrelsens förslag vann med 27 röster mot 19.

14 av stiftsfullmäktiges ledamöter reserverade sig mot beslutet