Stridsbåt önskas till räddningstjänst

Räddningstjänsten i Västervik ansöker om att få ta över en stridsbåt från Försvarsmakten. Räddningschef Pierre Strid skriver i sin ansökan att båten skulle förbättra räddningsarbetet i skärgården.

Båten är av typen Stridsbåt 90 och är nio meter lång.

Bland annat pekar han på att räddningstjänsten regelbundet deltar i statlig räddningstjänst i samband med sjöolyckor, oljeutsläpp och annat och att man ingår i kärnkraftberedskapen för OKG i Simpevarp. Enligt räddningschefen har också riskbilden i skärgården ökat väsentligt på senare år i takt med att fler restauranger, hotell, stugbyar och passagerarbåtar ökar mängden människor i omlopp.

Sedan förra året har Försvarsmakten rätt att under vissa förutsättningar överlåta överskottsmaterial till kommunerna och det är den möjligheten Räddningstjänsten nu vill utnyttja. Man ansöker om att få ta över en stridsbåt 90 E för snabba utryckningar när det gäller bränder och olyckor i till exempel Västerviks skärgård som består av 5000 öar.

Räddningstjänsten i Västervik har i dag en vattenjetdriven aluminiumbåt på nio gånger tre meter. En stridsbåt 90 gör drygt 40 knop.