Risk att gödselbrunnarna svämmar över

De våta markerna efter flera veckors regnande gör att det är svårt för bönderna att hinna sprida ut sitt lagrade svämgödsel som nu börjar svämma över i gödselbrunnarna. Samtidigt införs snart förbud mot gödselspridningen.

Det är de senaste veckornas värme och regnväder som har gjort att det inte går att köra med tunga maskiner på de blöta markerna.

Snart är det december då det råder förbud att sprida svämgödsel på växande gröda som vall. Lantbrukarna kan söka dispens hos kommunerna för att få sprida på vall också i december.
– Jag har sökt dispens hos Mörbylånga kommun och de har haft förståelse för vår situation, säger Roger Gustavsson som är lantbrukare i Gräsgård på Öland.

Han berättar att om en lantbrukare saknar dispens kan det kosta mer än tidigare i form av sänkta EU-bidrag. Detta enligt nya regler, som är bundna till EU:s tvärvillkor.
– Det kan stå en dyrt, säger Roger Gustavsson.