Barn fick för höga doser antibiotika

Fyra barn som vårdats på Länssjukhuset i Kalmar fick för höga doser antibiotika. Händelserna har nu medfört att landstinget ändrar sina rutiner för spädning av läkemedel, och fallet är anmält till den kontrollerande myndigheten - Socialstyrelsen - enligt lex Maria.

Anledningen till överdoseringen var enligt landstinget otydliga instruktioner om hur läkemedlet ska spädas.

En för hög dos av läkemedlet kan leda till skador på hörsel och njurar, men ingen skada har upptäckts hos barnen.