Nya fall av fårsjukdom upptäckta

Ytterligare fall av hjärnsjukdomen Nor-98 har upptäckts hos får på Gotland, i Blekinge och i Närke.

Det var i början av november när provtagningarna utökades som Jordbruksverket fann tre nya fall av sjudomen. Den berörda gården på Gotland har belagts med vissa restriktioner i avvaktan på besked från EU.

Förr skulle hela besättningen på en gård avlivas om Nor98 upptäckts. Nu väntar man alltså på besked om det kan räcka att spärra av, bevaka och utreda vad som händer.

Nor-98 har fått sin namn efter att sjukdomen första gången påträffades i Norge 1998. Sjukdomen angriper hjärnan hos djuret och ingår i gruppen TSE-sjukdomar tillsammans med BSE som drabbar kor och Creuzfeld Jakobs sjukdom hos människor.

Första gången sjukdomen upptäcktes i Sverige var i en fårtacka på Gotland för tre år sedan.