Kommunernas ekonomi fortsatt bra

Ekonomin för kommuner och landsting ser god ut men kan bli kärvare på sikt om både skatteintäkter och statsbidrag minskar. Det konstaterar svenska kommunförbundet efter en genomgång.

För 2006 väntas kommuner och landsting uppnå ett resultat på drygt 19 miljarder kronor och det är höjda statsbidrag och effektiviseringar som gör det möjligt för de flesta kommunerna och landstingen att nå kravet på god ekonomisk hushållning.

Uppgången syns genom ökad sysselsättning och bättre skatteintäkter. Men för att kunna garantera fortsatt uppgång på lång sikt måste statsbidragen kopplas till skatteunderlagets utveckling enligt Svenska Kommunförbundet.