Rättegång om hästhuvuden påbörjad

På torsdagen inleddes en rättegång i Kalmar tingsrätt som ska avgöra om en leverans av två hästhuvud och ett grishuvud till en utställning på Eketorps borg var olaglig. Det var förra sommaren som Kalmar läns museum hade en utställning vid Eketorps borg över en offerplats från järnåldern. I utställningen användes två hästhuvuden, hästskinn, klövar och ett grishuvud.

Utställningen anmäldes eftersom det fanns de som ansåg att hanteringen av djurdelarna strider mot Europaparlamentets förordning om bortskaffning av djur..

Tre personer åtalades; en museiintendent, en representant för KLS slakteri i Kalmar och en representant för Knorrevångens Slakt i Glimåkra som levererade bland annat hästdelarna.

Enligt åklagaren har de tre bland annat inte följt de rgler som finns för hur djurdelar ska hanteras, transporteras och slutförvaras och något undantag hade man inte sökt från Jordbruksverket. De åtalade riskerar böter om de fälls.